Детски и семейни фотосесии с деца от 1 м. до навършени 10 г.

200 лв.

Продължителност
45 минути

Декори
3 бр.

Кадри
10 бр.

Визии

3 бр.

300 лв.

Продължителност
1 час

Декори 
4 бр.

Кадри
20 бр.

 Визии
4 бр.

400 лв.

Продължителност
2 часа

Декори
6 бр.

Кадри
25 бр.

Визии
6 бр.

 Всеки кадър извън пакета е на стойност 15лв

 Сесиите  включват:

 • самостоятелни кадри на детето
 • кадри с братя и сестри 
 • кадри с родителите
 • дрехи и аксесоари (ако клиента желае) 
 • консултация относно подходящи дрехи и аксесоари 
 • онлайн галерия за избор 
 • обработка на кадри 

Какво НЕ включват фотосесиите:

 •  самостоятелни кадри на родителите
 • общи кадри на родителите без децата 
 •  самостоятелни кадри на роднини
 • дрехи и аксесоари за роднини
  Ако желаете самостоятелни кадри за хора над 10 г. може да изберете подходящият пакет:
  фотосесия за хора над 10г.