Фотосесии за бременни жени

300 лв.

Продължителност
45 минути

Декори
3 бр.

Кадри
10 бр.

Визии
3бр.

375 лв.

Продължителност
1 час

Декори
4 бр.

Кадри
15 бр.

Визии
4 бр.

500 лв.

Продължителност
2 часа

Декори
6 бр.

Кадри
20 бр.

Визии
6 бр.

 Всеки кадър извън пакета е на стойност 25 лв. Декори по Ваш избор.

 Сесията включва:

  • самостоятелни кадри
  • кадри с деца от семейството
  • кадри с парньор 
  • семейни кадри 
  •  дрехи и аксесоари (ако клиента желае) 
  • консултация относно подходящи дрехи
  • онлайн галерия за избор